document.write('河南********理厂工程 4.04.0 新建 ---前期手续阶段2-21河南********理厂二期工程 10.010.0 新建 ---勘察、设计招标阶段2-15河南********理厂 3.03.0 新建 25400环评阶段2-12河南******** 3.03.0 新建 43881环评阶段2-12河南********水处理工程 3.03.0 新建 ---设计招标阶段2-1河南********理厂二期扩建工程 1.81.8 扩建 ---可研和管网规划设计招标阶段1-29河南******** 3.03.0 新建 ---环评阶段1-23河南********扩容改造工程 5.02.0 改扩建 ---可研编制图纸设计等项目中标..2-15')